top of page

खाना

सहयोग

खाना असुरक्षा हाम्रो समयको सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक मुद्दाहरू मध्ये एक हो। हाम्रो खाद्य बैंक, खाद्य पेन्ट्री, र वितरण केन्द्र सबै हाम्रो समुदाय मा भोक को सामना गर्न अवस्थित छ र साथै अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु संग छिमेकीहरु लाई कनेक्ट गर्न टचपोइन्ट्स को रूप मा सेवा।

Olsen Jan.jpg

बोर्डमा सम्मिलित हुन इच्छुक हुनुहुन्छ?

सम्पर्क

जान ओल्सेन

कार्यकारी सहायक र बोर्ड सचिव

5२5.२१२.२ 3 ०3

jolsen@voaww.org

bottom of page