निर्देशकहरूको बोर्ड

हाम्रो निर्देशक बोर्डले रणनीतिक प्राथमिकताहरू सेट गर्दछ, विश्वसनिय निरीक्षण प्रदान गर्दछ, VOAWW का अधिवक्ता र राजदूतहरूको रूपमा कार्य गर्दछ, र हाम्रो राष्ट्रपति / सीईओको निरीक्षण गर्दछ।

Olsen Jan.jpg

बोर्डमा सम्मिलित हुन इच्छुक हुनुहुन्छ?

सम्पर्क

जान ओल्सेन

कार्यकारी सहायक र बोर्ड सचिव

5२5.२१२.२ 3 ०3

jolsen@voaww.org