विवाद समाधान केन्द्र प्रशिक्षण

हाम्रा प्रशिक्षकहरूले अन्तर्क्रियात्मक निर्देशनको प्रयोग विभिन्न प्रकारका व्याख्यान, छलफल, र अभ्यास सत्रहरूका लागि प्रदान गर्छन्।

व्यक्ति र संगठनहरू कुनै पनि समयमा कुनै पनि प्रकाशित प्रशिक्षणमा भर्ना गर्न स्वागत छ।

اور

प्रश्नहरू?

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (5२5) २9 -3 -19११

Video Conference

Don't forget!

Look for your priority registration code to receive a discount on the posted registration fee. Each training listing contains class details and a unique promo code to enter before you submit payment.