top of page
food-bank-aug21-04.jpg

1,013,759 lbs

of food distributed

12,424 hrs

volunteered at food banks

Food Assistance

Our food banks, food pantries, and distribution center all exist to tackle hunger in our community and also serve as touchpoints to connect our neighbors with other basic needs. ​

There are no eligibility or documentation requirements to receive food at any VOAWW food banks or pantries.

voa-location-10.jpg

Everett Food Bank

 • COVID-19-विशिष्ट कोष र संसाधनहरु

 • सामान्य स्रोतहरू र सन्दर्भहरू

 • Résumé निर्माण र काम खोज सहयोग

 • आपतकालीन खाना सेवाहरू

 • उपचार कार्यक्रम सहायता

 • कागज र अनुप्रयोग (जस्तै आवास) सहायता

 • स्वास्थ्य सेवा सहायता

 • DSHS प्रणाली नेभिगेसन सहायता

 • PUD सहायता (जब कोषले अनुमति दिन्छ)

 • भाडा सहयोग (जब कोषले अनुमति दिन्छ)

 • पानी / सीवर सहायता (जब कोषले अनुमति दिन्छ)

 • आपतकालीन आश्रय सहायता (जब कोषले अनुमति दिन्छ)

 • कपडा, जुत्ता, डायपर, वाइपहरू, र स्वच्छता आईटमहरू (दानले अनुमति दिए अनुसार)

 • घरपालुवा जनावरको खाना सहयोग (दानले अनुमति दिए अनुसार)

१२30० ब्रॉडवे
एभरेट, WA 98201
(5२5) २9 -3 -19१११ १14०१14
food@voaww.org

अपरेशनको समय


सोमबार: १० बिहान - अपरान्ह २ बजे
मंगलबार: अपराह्न -6 बजे
बुधबार: १० बिहान २-२० बजे
बिहीबार: १० बिहान २-२० बजे

जुलाई th, बन्द हो, धन्यवाद र क्रिसमस दिवस

اور

नोट: पूरै मौसमको स्थितिमा हामी एभरेट पब्लिक स्कूल जस्ता आपतकालिन स्कूल बन्द हुने र हिउँका दिनहरू अवलोकन गर्दछौं।

चन्दा सोम-शुक्र, ११ बिहान -3--3 बजे स्वीकार गरियो

IMG_9741.jpg

Sultan Food Bank

Our Sultan Food Bank serves guests in a walk-thru, grocery style experience.  No appointment is necessary.

617 1st St, Sultan, WA 98294

Hours of Operation

MON | 5pm-7pm

FRI | 9:30am-12pm


(425) 309-5782  |  food@voaww.org

Donations accepted

MON • THURS | 9am-4pm

FRI | 9am-1pm

voa-food-2_edited.jpg

Casino Road Food Pantries

These locations offer pre-selected and packaged items. No appointment is necessary.

(5२5) २१२--530०२
food@voaww.org

Bible Baptist Church Drive-Thru Pantry

बाइबल ब्याप्टिष्ट गिर्जाघर
805 W क्यासिनो आरडी

एभरेट, WA 98204
पहिलो / तेस्रो म Tuesday्गलबार: अपराह्न -5 बजे

اور

गाउँ
१ E ई क्यासिनो आरडी

एभरेट WA 98208
दोस्रो / th / Tuesday म Tuesday्गलबार: अपरान्ह २--5 बेलुका

The Village Walk-Up Pantry

14 E Casino Rd, Everett, WA 98208

 

Hours of Operation
2nd • 4th • 5th Tuesday | 2pm-5pm

A parking lot with a green A-frame building in the background.
bottom of page