top of page
full-color-v.png

विवाद समाधान केन्द्र

प्रशिक्षण जानकारी अनुरोध

हामी हाल निम्न प्रस्ताव गर्दै छौं:

  • आधारभूत मध्यस्थता प्रशिक्षण

  • कार्यस्थलमा द्वन्द्वको समाधान

  • परिवार मध्यस्थता प्रशिक्षण

  • कार्यस्थलमा भरोसा राख्नुहोस्

  • प्रभावी नेताहरूको लागि सञ्चार कौशल

  • सह-अभिभावक वर्ग

  • अनुकूलन योग्य प्रशिक्षण

arrow&v
bottom of page