top of page
thornberry-002.jpg

खाना

सहयोग

खाना असुरक्षा हाम्रो समयको सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक मुद्दाहरू मध्ये एक हो। हाम्रो खाद्य बैंक, खाद्य पेन्ट्री, र वितरण केन्द्र सबै हाम्रो समुदाय मा भोक को सामना गर्न अवस्थित छ र साथै अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु संग छिमेकीहरु लाई कनेक्ट गर्न टचपोइन्ट्स को रूप मा सेवा।

Volunteer Opportunities

We have programs across 8 different service areas including Hunger Prevention, Housing Services, Dispute Resolution, Behavioral Health, Disability Services, ECEAP Preschools, Community Resource Centers, and Senior Services.

Find the perfect volunteer opportunity for you and keep an eye out for new ones!

Sign up to volunteer today!

Lindsay Donovan

स्वैच्छिक बारेमा प्रश्नहरू?

सम्पर्क

Lindsay डोनोभन

सवारी साधन दान र स्वयंसेवी समन्वयक

5२5.२१२.००००

ldonovan@voaww.org

bottom of page