top of page
Support Group Circle

Món ăn

Hỗ trợ

Mất an ninh lương thực là một trong những vấn đề xã hội phổ biến nhất của thời đại chúng ta. Tất cả các ngân hàng thực phẩm, kho lương thực và trung tâm phân phối của chúng tôi đều tồn tại để giải quyết nạn đói trong cộng đồng của chúng tôi và cũng đóng vai trò là điểm tiếp xúc để kết nối những người hàng xóm của chúng tôi với các nhu cầu cơ bản khác.

How it works

When you call, our Information and Referral Specialists access a special database to find the right resources for the need. This database is constantly edited and improved, ensuring that we have the most comprehensive information on local services and resources.

Call Center

What happens when you call 211

  • A 211 specialist will assess your needs

  • You will then be matched with an available service in your area

  • The 211 specialist will continue to work with you to ensure your needs have been met.

Need help?

Information and Referral Specialists are available

Monday - Friday | 9am - 4pm

bottom of page