top of page

Món ăn

Hỗ trợ

Mất an ninh lương thực là một trong những vấn đề xã hội phổ biến nhất của thời đại chúng ta. Tất cả các ngân hàng thực phẩm, kho lương thực và trung tâm phân phối của chúng tôi đều tồn tại để giải quyết nạn đói trong cộng đồng của chúng tôi và cũng đóng vai trò là điểm tiếp xúc để kết nối những người hàng xóm của chúng tôi với các nhu cầu cơ bản khác.

Olsen Jan.jpg

Bạn muốn tham gia Hội đồng quản trị?

Tiếp xúc

Jan Olsen

Trợ lý điều hành & Thư ký Hội đồng quản trị

425.212.2903

jolsen@voaww.org

bottom of page