top of page
thornberry-002.jpg

Món ăn

Hỗ trợ

Mất an ninh lương thực là một trong những vấn đề xã hội phổ biến nhất của thời đại chúng ta. Tất cả các ngân hàng thực phẩm, kho lương thực và trung tâm phân phối của chúng tôi đều tồn tại để giải quyết nạn đói trong cộng đồng của chúng tôi và cũng đóng vai trò là điểm tiếp xúc để kết nối những người hàng xóm của chúng tôi với các nhu cầu cơ bản khác.

Volunteer Opportunities

We have programs across 8 different service areas including Hunger Prevention, Housing Services, Dispute Resolution, Behavioral Health, Disability Services, ECEAP Preschools, Community Resource Centers, and Senior Services.

Find the perfect volunteer opportunity for you and keep an eye out for new ones!

Sign up to volunteer today!

Lindsay Donovan

Câu hỏi về hoạt động tình nguyện?

Tiếp xúc

Lindsay Donovan

Điều phối viên tình nguyện & quyên góp xe

425.212.0000

ldonovan@voaww.org

bottom of page